De  CashGame®


De  CashGame®. In het kort, wat is het?


De cashgame is een combinatie van educatie, entertainment en simulatie. Het spel wil deelnemers informatie geven over het feit dat Credit Management meer is dan het nabellen van debiteuren die achterstallig zijn met het betalen van hun factuur. Credit Management wordt beïnvloed door Sales, door Customer Service en door de tijdigheid en accuratesse waarmee een bestelling verzonden wordt. Verstoringen in die processen hebben onmiddellijk invloed op het betaalgedrag van de klant. En dus op de cash flow. Maar ook omzet, klanttevredenheid, motivatie van de medewerkers worden beïnvloed door de wijze waarop credit management wordt uitgevoerd. In het Serious Cashgame komen al deze aspecten aan de orde.

 

Voor wie is dit spel bedoeld?


Met het spel richt met name op de huidige en toekomstige leidinggevenden van overheden, bedrijven en instellingen. Internationaal, lokaal groot en klein. Na het spelen van de game zullen de verschillende directieleden, directeur personeel, directeur verkoop, directeur productie, directeur logistiek, etc. zich realiseren wat de impact van hun beslissingen is op de beschikbare cash, de kosten van het binnenhalen hiervan en zaken als omzet, tevredenheid van klanten en medewerkers en de belasting van het milieu. Kortom een game voor strategen. Voor beleidsbepalers. Nadat deze beleidsbepalers de game gespeeld hebben, kunnen ze hun eigen gedrag toetsen aan de best practices. Wij zijn ervan overtuigd dat de uitkomst van het spel een openbaring is, zeker zo inspirerend als het spelen en winnen van de game. Wij verwachten dat het spel aanleiding zal zijn voor directieleden om te beslissen of en waar aanpassingen van het beleid wenselijk is. Ergo, ze kunnen beleid gaan maken op basis van nieuwe inzichten. De omzet zal toenemen en de vrije cash flow. De kosten van het opvolgen van debiteuren zullen afnemen. Het aangepaste beleid zal ook invloed hebben op tevredenheid van klanten en medewerkers. Tenslotte zullen de beleidsaanpassingen de milieubelasting verminderen.

Met het spel willen we ook specialisten in alle wetenschappelijke domeinen stimuleren om cash management verder te professionaliseren. De game is een aanzet tot verdere verdieping. We verwachten dat de game verder doorontwikkeld zal worden op basis van gebruik door professionals, maar professionals zullen ook geïnspireerd worden om vanuit hun eigen wetenschap bij te dragen tot professioneler cash management.

 

Hoe is het Serious Cash Game tot stand gekomen en wie hebben aan de ontwikkeling meegewerkt?


Het is een initiatief van VVCM, Credit4U, AG, Talanton, Tacstone, Gieskens EV&A, PWC, KPMG, SCA en MaxCredible. Het is de bedoeling dat het creditmanagement meer aandacht krijgt waardoor het creditmanagement zich verder door ontwikkelt. Van belang hierbij is dat creditmanagement in de scope van directies komt. Ondanks vele pogingen daartoe is dat de afgelopen jaren in binnen en buitenland niet gelukt. Niet door belagen organisaties en niet door individuele creditmanagers. Door de VVCM zijn een aantal nieuwe mogelijkheden om directies te bereiken en te overtuigen geëvalueerd. Mogelijkheden zoals de distributie van white papers, het organiseren van events, het uitgeven van boeken, het aanbieden van kennis via blogs en websites en het geven van presentaties. Uiteindelijk is gekozen voor een beproefde aanpak van een “serious game“.

Deze game heeft als voordeel dat binnen korte tijd op zeer plezierige wijze het doel bereikt kan worden om de deelnemers inzicht te geven in alle aspecten van creditmanagement. Al spelend. Op de kwartaal meetings , hei sessies en/ of einde jaarmeetings van directie teams kan de game gespeeld worden als welkome onderbreking van gebruikelijke agenda.

Aan de ontwikkeling hebben een groot aantal professionals bijgedragen. Deze partijen zullen ook bijdragen tot de doorontwikkeling van de game. We verwachten dat na de introductie er ook nieuwe belangstellenden zullen komen die het spel willen gebruiken en die dan ook aan de verdere ontwikkeling willen bijdragen.

De content van de game is gebaseerd op een inventarisatie van alle acties binnen een bedrijf op het gebied van creditmanagement die invloed hebben op cash flow. Onder leiding van Wim Mul hebben we een aantal professionals in de verschillende bedrijfsdisciplines, ook buiten finance, de eenvoudige vraag gesteld: “ Waarom betalen klanten hun facturen niet of te laat” . We hebben de vraag ook vaak omgedraaid: “Wat kan je doen om ervoor te zorgen dat een klant zeker niet betaalt”. We hebben die vraag zo geformuleerd om het eenvoudiger te maken zo veel mogelijk scenario’s te identificeren. Met zo’n vraagstelling gaat het antwoorden een stuk sneller.

Op dit moment hebben we 270 oorzaken die tot betalingsuitstel kunnen leiden. Deze verzameling hebben we omgezet in vragen met vier mogelijke antwoorden. Deze lijst vragen zijn de basis voor de game.

Wij zijn daarna in zee gegaan met een specialisten op het gebied gamedesign en learning technology, Bright Alley, onderdeel van Conclusion. Onder onze begeleiding hebben zij het vragen materiaal omgezet in de serious game die nu beschikbaar is. We hebben ons laten vertellen dat dit spel op deze manier een wereldprimeur is. En, zoals ik al zei, we zien dit als de eerste versie van het spel. We verwachten dat we veel spin-off activiteiten kunnen gaan genereren waaronder het initiatieven tot doelgericht onderzoek of wetenschappelijke experimenten. Het “European Cash Management Innovation Center“(ECMIC), een ander VVCM initiatief, zal hiermee aan de slag gaan zo gauw als de Cash Game succesvol is opgestart.

De  CashGame®
Fostered by
MaxCredible MKB