RFI

download

Algemene Product Eigenschappen

Vraag Antwoord
Is het pakket onderdeel van een ander pakket?

Ja, het is een light versie van de customer credit management applicatie van MaxCredible. 

Taal pakket (gebruikers interface)

De interface kan in alle talen worden ingesteld

Hoeveel gebruikers kunnen tegelijkertijd met het pakket werken (single-, Multi-user)?

Max 1 gebruiker

Sinds wanneer is het pakket op de markt? Indien van toepassing aangeven voor binnenland en buitenland.

2007

Kent het pakket exportmogelijkheden naar HTML, WORD, EXCEL, XML, etc.?

Standard exports to excel and csv for all reports. Third party microsoft office integration available in AppStore

Is het pakket al eens getest door een derde?

Ja

Wordt het pakket direct en/of via dealers geleverd? Ingeval dealers graag verwijzen welke.

Direct

Is aanvullend maatwerk mogelijk op het standaard MKB pakket?

Maatwerk beperkt zich bij het MKB pakket tot de inrichting. Met het MaxCredible Customer Creditmanagement applicatie is maatwerk wel mogelijk. Op uur tarief en offerte. 

Is de applicatie geschikt voor alle type klanten (groot/ klein, B2B/B2C, een Bedrijf/ Meerdere Business Units/afdelingen/ Meerdere bedrijven/ bedrijfsnamen)?

Nee de MaxCredible MKB applicatie is niet geschikt voor grote bedrijven. 

Is er een demo versie beschikbaar?

Ja

Wat zijn de kosten van de demo?

De demo is gratis

Is een escrowregeling getroffen voor het pakket? Dat wil zeggen dat de broncode (source) in bewaring wordt gegeven bij een onafhankelijk escrow agent.

Ja

Taal handleiding (papier / pdf)

Engels en Nederlands

Is sprake van een openSource licentie? Dat wil zeggen of de broncode vrij beschikbaar is, aangepast en gedistribueerd mag worden.

Nee

Kan per tabel aangegeven worden door de gebruiker welke kolommen getoond worden op schermen?

Ja

Bedienen van de Software

Vraag Antwoord
Zijn alle meldingen in de Nederlandse taal? (zoals systeemmeldingen)

Ja

Zijn er geen harde fouten aanwezig in de software?

Nee

Zijn geen overbodige gegevens zichtbaar in menu’s en schermen? Zoals opties die uitgeschakeld zijn maar wel zichtbaar voor de gebruiker?

Ja

Kan de gebruiker de opvolgingsprofielen aanpassen?

Ja, dat kan. Het hoeft echter niet, want de applicatie is voorafingericht. 

Zijn de online helpteksten aanpasbaar door de gebruiker?

Ja

Betalingsafspraken

Vraag Antwoord
Het vastleggen van betalingsafspraken

 Door een kredietprobleem te creëren met de categorie belofte

(Automatisch) betalingsschema’s maken en opvolgen

Per individuele debiteur kunnen betalingsregelingen in het systeem worden toegevoegd

Het bewaken van betalingsafspraken

Door de problemen in het systeem te beheren

Beveiliging en Verificatie

Vraag Antwoord
Zijn rapportages dermate beveiligd dat er geen gegevens beïnvloed kunnen worden? Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als rapportages via Excel of Word aangemaakt worden.

Ja, als het in pdf formaat wordt geexporteerd

Wat zijn de mogelijkheden voor toegangsbeveiliging intern en security maatregelen voor externe toegang?
  • Verisign certificatie
  • SSL protocol
  • Username
  • Password
Wordt inloggen geblokkeerd na enkele foutieve pogingen en is er een logging van alle inlogpogingen?

Ja

Contactgegevens Leverancier

Vraag Antwoord
Jaar van oprichting

2000

Land

Nederland

Kort omschrijving van het product

MaxCredible MKB: een proactieve benadering van het credit management beleid door dynamische inzet van het platform binnen de organisatie. Door het inzetten van de juiste media en het snel oplossing van issues wordt de DSO en de opvolgingskosten verlaagd terwijl de klanttevredenheid en de medewerkertevredenheid toeneemt. Missie: hoogste kwaliteit customer credit management platform leveren tegen de laagst mogelijke prijs. Claim: door inzet van het MaxCredible MKB platform wordt het geld 50% eerder ontvangen tegen 50% lagere kosten. Support Claim: alle busines cases bij klanten.

Is een customerportal aanwezig voor bestaande cliënten?

Toegang kan worden verleend door de Customer responds portal ''Mijn Damen'' en door een gebruikerslicentie. 

Postcode en woonplaats

1066 JS, Amsterdam

Welke waarborgen zijn er voor de continuïteit van het bedrijf?

Eigen vermogen

Adres

Johan Huizingalaan 400 

Is er een privacy reglement? Oftewel hebben medewerkers getekend voor geheimhouding

Ja, is voorzien in het werknemers contract

Zijn er mogelijkheden om site visits bij bestaande klanten te doen?

Ja, op aanvraag

Contactpersoon verkoop

Kees Jan Kortenhoeven:

Tel: +31 85 130 38 31

Email: sales@maxcredible.com

Welke helpdesk faciliteiten worden geboden en wat zijn de openingstijden van de helpdesk?

Mail en telefoon zijn de meest gebruikte faciliteiten voor de helpdesk.

Tussen 8:30 en 18:00 is de helpdesk beschikbaar. 

Hoeveel medewerkers (uitgedrukt in FTE's) zijn werkzaam op de helpdesk?

4

Aantal vaste medewerkers (Uitgedrukt in FTE’s)

10 exclusief het Salesforce service team en een on and off shore devolpmentteam 

Welke support vormen worden geboden en wie verzorgt deze dan?

Intern

Naam aanbieder

MaxCredible

Controle Kredietwaardigheid

Vraag Antwoord
Koppeling met Bureau Kredietregistratie (BKR)

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met kredietverzekeraars, zoals Atradius, Coface, Euler Hermes, etc.

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met Experian

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met D&B

Is mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Koppeling met Graydon

s mogelijk met de applicatie van de leverancier 

Correspondentie

Vraag Antwoord
Selecteren van documenten (factuur, aanmaning, pre-incasso, brief)

Ja

Het vervaardigen van brieven per post en per email

Ja

Archiveren documenten

Ja

Het vervaardigen van aanmaningen per post en per email

Ja

Het vervaardigen van rekeningoverzichten per post en per email

Ja

Het vanuit de software opstellen en verzenden van sms berichten

App nodig voor het versturen

Vastleggen van notities, zoals deze tijdens telefoongesprekken plaatsvinden, die tevens in de betreffende dossiers terecht komen.

Ja

Het vanuit de software opstellen en verzenden van e-mails

Ja

Het vanuit de software opstellen en verzenden van brieven

Ja

Dossiervorming

Vraag Antwoord
Vastleggen van klantendossiers

Ja

Handmatig verrijken van dossierinformatie

Ja

Dossiers automatisch vullen met verstuurde correspondentie

Ja

Extra Functionaliteiten

Vraag Antwoord
Uitvoerende per call vaststellen

N.V.T. 

Implementatie

Vraag Antwoord
Hoe is de opleiding geregeld?

Face to face, Webased and computerbased.

Hoe is de implementatie geregeld? Welke rol speelt bijvoorbeeld de producent van het pakket of een dealer.

Het systeem is vooraf door de producent ingericht. De gebruiker kan direct beginnen. Indien gewenst kan van de standaard inrichting worden afgeweken. Dit kan de gebruiker zelf regelen of uitbesteden aan derden. 

Wat is de gemiddelde opstarttijd?

Gemiddeld 2 uur

Wie verzorgt de installatie van het pakket?

De standaard inrichting wordt verzorgd door MaxCredible. Heeft de klant behoefte aan maatwerkinrichting, dan kan MaxCredible tevens voorzien. Ook trainingen worden verzorgd door MaxCredible.

Default instellingen issue beheer

Max 5 segmenten 

Document maken op basis van bestaand template

Ja

Installatie en techniek

Vraag Antwoord
Welke eventuele beperkingen in aantallen kent het pakket?

De volgende beperkingen zitten op het MaxCredible MKB pakket: 

  • Maximaal 100 openstaande facturen 
  • Maximaal 1 gebruiker
  • Segmentatie is voorgedefinieerd 
  • Maximaal 5 segmenten 

Indien de maximum wordt overschreden, kan de klant ervoor kiezen om de licentie te upgraden naar proffesional licentie. Hiermee komen alle beperkingen te vervallen. 

Is sprake van een web(based) applicaties? Het gaat erom of de applicatie speciaal is ontworpen en gebouwd om via internet te gebruiken.

Ja

Schaalbaar

Ja

Welke software eisen worden gesteld? Bijvoorbeeld de noodzaak van de aanwezigheid van Microsoft Excel voor het vervaardigen van rapporten.

Geen

Wat is de ontwikkel taal waarin het pakket is gebouwd?

Apex

Wordt pakket aangeboden via het ASP/SAAS model? ASP staat voor Application Service Providing. SAAS staat voor Software as a Service. In dit geval wordt het pakket niet lokaal geïnstalleerd.

Ja

Klachtenmanagement

Vraag Antwoord
Kan de gebruiker zelf klachten, oorzaken en oplossingen in de software toevoegen.

Ja. Systeem adm. kan kredietproblemen (klachten en oorzaken van klanten) toevoegen. Oplossingen zijn standaard MaxCredible functionaliteit.

Kunnen tijd en kosten gemeten worden

Ja

Worden klachten automatisch op datum bewaakt?

Ja

Kunnen escalaties op issues gedefinieerd worden?

Ja

Klanten Portaal

Vraag Antwoord
Meertalige Klanten Respons Systeem

Ja

Details op debiteuren portal kunnen tonen

Ja

Kopie factuur opvragen

Ja: Customer Responds Site

Terugmelden feedback debiteur via opdrachtgever-portal

Ja

Kunnen klanten Issues aanmaken?

Ja

Betaalmogelijkheden via debiteuren portal

Ja

Is klanten toegang mogelijk via een standaard website/ customer respons site?

Ja

Berichten op debiteuren portal

Ja

Koppelingen

Vraag Antwoord
Koppeling boekhoudsystemen (zo ja, specificeren met welke systemen)

Alle

Koppeling met incassosystemen en/of incassobureaus (zo ja, specificeren met welke systemen)

Ja, voor alle excel

Terugmelden resultaten van ingelezen batches (verwerkt, geslaagd, e.d.)

Ja

Verwerken ingelezen factuurinformatie

Ja

Het opvragen van een kopie van een factuur

Ja

Export vordering naar extern incassobureau

Ja

Koppeling ERP systemen (zo ja, specificeren met welke systemen)

Nee. MaxCredible MKB applicatie kan niet gekoppeld worden met ERP systemen. De professional licentie van MaxCredible daarintegen wel. 

Kosten

Vraag Antwoord
Hoeveel bedragen de periodieke kosten, zoals onderhoud en updates? Graag specificeren en niet antwoorden “marktconform” of iets dergelijks.

Wij hanteren geen extra kosten voor het updaten en onderhouden van de applicatie. Deze kosten zitten in de licentieprijs inbegrepen. 

Hoe zijn de implementatiekosten opgebouwd?

Geen

Met welke overige kosten moet rekening worden gehouden? Bijvoorbeeld andere software die noodzakelijk is om met het pakket te kunnen werken.

Geen

Wat zijn de kosten van opleiding en training?

€99,-

Wat zijn de eenmalige (aanschaf, licentie)kosten van het pakket? Graag specificeren en niet antwoorden “op aanvraag” of “ afhankelijk van situatie” of iets dergelijks."

De MaxCredible MKB applicatie kost slecht 27 Euro per maand per gebruiker

Wat zijn de kosten van dataconversie?

In overleg

Overige

Vraag Antwoord
Is geïntegreerde outsourcings- en co-sourcings functionaliteit standaard beschikbaar?

Ja

Selecteren en valideren facturen / vorderingen voor overdracht naar Minnelijke Incasso

Ja

In hoeverre voorziet de applicatie in een geïntegreerde kennisbank?

Alle data wordt op debiteur en factuurniveau in de onderliggende sql database vastgelegd en vormt daardoor een kennisbank die zowel via ingebouwde als externe rapportagetools informatie verstrekt.

Worden business cases per klant automatisch gegenereerd aan de hand van de wizard?

Ja

Kunnen meerdere administraties tegelijkertijd bediend worden?

Nee

Rapportages

Vraag Antwoord
Grafische weergave van rapportages?

Ja

Historie van betaalde facturen opvraagbaar

Ja

Rapportage mogelijk van klachten?

Ja

Diverse ad hoc analyses en opdrachtgever rapportages

Ja. Dynamische en statische rapportages geven realtime inzicht

Kunnen rapportages dynamisch gegenereerd worden?

Ja

Worden profiel efficiency, media efficiency, etc. gemeten en automatisch gerapporteerd?

Ja

SAAS-model

Vraag Antwoord
Wat is de minimale contractduur?

1 jaar

Steeds meer toepassingen worden via internet aangeboden via het SAAS model. Voor toepassingen die via internet draaien volgens het SAAS model zijn de volgende specifieke eigenschappen opgenomen.

SAAS-> toegang via browser. Modules: F&D inclusief Incasso/ Incasso plus Administratie separate module. Geen kosten op het moment dat de functionaliteit toegevoegd wordt (in 90% van de gevallen) aan het platform. Afgelopen tien jaar is licentie prijs niet verhoogd, terwijl er upgrades zijn geweest. Ergo de prijs is verlaagd. Maatwerk dat niet toegevoegd wordt aan platform wordt op uurbasis geoffreerd. 

Hoe is de exit strategie geregeld? Op welke wijze kunt u over uw gegevens beschikken als u het contract opzegt of als de ASP aanbieder onverhoopt ophoudt te bestaan?

Datadump

Moet lokaal nog software geïnstalleerd worden? (behalve een webbrowser)

Nee

Support and Updates

Vraag Antwoord
Wat is begrepen in een onderhoudsabonnement?

N.V.T.

Wanneer gaat een onderhoudsabonnement in?

N.V.T.

Is een onderhoudsabonnement verplicht?

Nee. Het begint per startabonnement. Alle onderhoud is inbegrepen in het abonnementsgeld, evenals upgrades.

Welke garantie wordt geboden?

Antwoord binnen 4 werkuren

Wat is de gemiddelde wachttijd op de helpdesk?

10 minuten 

Updates

Vraag Antwoord
Verschijnen er regelmatig updates met nieuwe functionaliteit?

Ja

Workflow Management

Vraag Antwoord
Kan workflow volautomatisch ingesteld worden

Ja

Definitie segmentatie

Voor gedefinieerd 

Opvolgingsstrategieën per segment definiëren

Voor gedefinieerd

Opvolgende incassoacties vaststellen op tijdlijn

Herineering, aanmaning en ingebrekestelling

Mediakeuze per bericht instellen

Emails + call

Brief template definiëren per bericht

Voorgedefinieerd, logo toevoegen

WIK brief definieren

Voor gedefinieerd 

Is het mogelijk Business rules in te stellen: het al dan niet automatisch beslissingen nemen op basis van bepaalde parameters

Ja. Voorbeeld: als de uitstaande bedragen de kredietlimiet overschrijden, wordt een vooraf gedefinieerd bericht met daarin de uitstaande bedragen, kredietlimiet en delta naar de interne accountmanager van de betreffende klant gestuurd.

Periodieke berichten definiëren

Maandelijks factuuroverzicht

Betaallinks voor gedefinieerd 

Fostered by
MaxCredible MKB